share

जर्मनीला लेकीला भेटायला गेलेल्या हर्षाली अवसरे यांनी जर्मनी सोबतच फ्रान्स, हंगेरी, स्पेन, इटली , व्हॅॅटिकन सिटी या देशांची सुद्धा सफर केली. त्याचे अनुभव त्यांच्याच शब्दात.  

 

‘जावे ह्याच्या वंशा तेव्हा कळे’ या उक्तीप्रमाणे ‘जावे त्याच्या देशा तेव्हा कळे’ असेच म्हणावे लागेल.

Pages