share

भारत महान माझा

 

हा देश थोर माझा

मी पुत्र भारताचा

करू घोष मंत्राचा

भारत महान माझा

 

गंगायमुनेचे तीर्थ

संस्कृतीत माझ्या

अणुरेणू बोलती हे

भारत महान माझा

 

 वेदपुराण ऋचा अन

 मंत्र गीतेचे गाऊनी

पावित्र्य ह्या मातीचे.

 वाढवले बलिदानांनी

 

सारे जहाँ से अच्छा

भारत महान माझा

राष्ट्रसंरक्षणार्थ

संहार करा शत्रूंचा

 

देश थोर माझा

मी पुत्र भारताचा

करू घोष मंत्राचा

भारत महान माझा

 

डाॅ. रेखा देशमुख

 

Pages