share

अरुणाताईंच्या लेखणीतून ज्यांचं माणूसपण आपल्यापर्यंत पोहोचलं, त्या या पंचनायिका. त्यांनी  'कृष्णकिनारा'मधून कुंती, राधा अन् द्रौपदी या तीन व्यक्तिरेखा एका नव्या संदर्भात उलगडून दाखवल्या आहेत. एरव्ही, अत्यंत सामर्थ्यशाली अशा स्त्री व्यक्तिरेखा जेव्हा आपल्या आकलनाच्या चौकटीतच कोंबायचा आपण प्रयत्न करतो, तेव्हा त्यांच्यातली 'स्त्री' आपण मारूनच टाकत असतो. अरुणाताई मात्र या तिघींचं माणूस असणं, त्यांनी आपापल्या वाटयाला आलेल्या भागधेयासह संपूर्णतेकडं केलेला प्रवास 'कृष्णकिनाऱ्यातून उलगडून दाखवतात.

 

Pages