Primary tabs

युवाविवेक काव्यलेखन स्पर्धा, २०१९ : निकाल

share on:

युवाविवेक काव्यलेखन स्पर्धा, २०१९ : निकाल

प्रथम क्रमांक

डॉ. अमेय श्रीराम गोखले,रत्नागिरी ९४२२६६२७७२

 

द्वितीय क्रमांक

मनोज वराडे,              ९८६९३३६३३७

 

तृतीय क्रमांक

गौरी शिरसाट, मुंबई   ९९६९३९३०५८

 

उत्तेजनार्थ

सौरभ अनंत देशपांडे, सातारा ९४२१४३८४०४

रविराज गोसावी, पुणे.            ९८५०८८६७६९

सर्व यशस्वी कवी-कवयित्रींचे युवाविवेकतर्फे मनःपूर्वक अभिनंदन!!!

लेखक: 

No comment

Leave a Response