share

माझ्या आठवणीतलं जुन्नर आजच्या जुन्नरपेक्षा कितीतरी वेगळं आहे... ते आहे विटांनी बांधलेल्या भल्यामोठ्या वाड्यांचं. लाल लाल कौलांच्या टुमदार घराचं. अगत्यशील गावरान माणसांचं. फारशी गर्दी नसलेल्या पेठांचं. आठवडा बाजाराच्या रंगीबेरंगी गर्दीचं. जुन्नरच्या काळ्या मातीत पिकलेल्या रसरशीत फळांच्या अन ताज्या भाजीपाल्याच्या बाजाराचं. गढीभोवती उडणाऱ्या पांढऱ्या करकरीत धुळीचं. चार आणे तासाने मिळणाऱ्या भाड्यांच्या सायकलींचं. गदारोळ उसळलेल्या कळकट एसटी स्टँडाचं, दुतर्फा बाभळीच्या विरळ सावलीने झाकलेल्या लेण्याद्रीच्या निरुंद खडबडीत मार्गाचं...

 

Pages