share

दुबईतील सुप्रसिद्ध ‘अल अदिल’ या उद्योग समूहाचे सर्वेसर्वा धनंजय दातार यांचं नाव माहीत नाही, अशी व्यक्ती विरळाच असावी. 'शून्यातून विश्व उभं करणं' म्हणजे काय याचा अर्थ त्यांचा इथवरचा प्रवास समजून घेतला तर नेमकेपणाने कळतो. विवेकच्या वाचकांना उद्योजकतेचा मूलमंत्र देण्यास धनंजय दातार तयार झाले ही खरोखरच वाचकांसाठी पर्वणी आहे. अनेकांना स्वत:चा व्यवसाय उभारण्याची इच्छा असते, स्वप्नं असतं पण ते वास्तवात कसं उतरवायचं याविषयी खात्रीशीर मार्गदर्शन करू शकेल अशी व्यक्ती आसपास नसते. हे सदर ही उणीव भरून काढेल असा विश्वास आहे.

Pages