share

आपल्या सूर्यमालेच्या केंद्रस्थानी सूर्य नावाचा प्रचंड, विशाल तारा आहे. जसजसे आपण सूर्यापासून लांब जाऊ लागतो, तसतसे आपल्याला अनुक्रमे - बुध, शुक्र, पृथ्वी, त्यानंतर मंगळ, मग लघुग्रहांचा पट्टा, गुरू, शनी, युरेनस, नेपच्यून हे आपल्या सूर्यमालेतील घटक ग्रह लागतात. त्यानंतर येतो प्लूटो नावाचा ग्रह, ज्याला आपण आपल्या सूर्यमालेतून बाहेर काढले आहे. सूर्यापासून प्लूटो इतक्या लांब अंतरावर आहे की, सूर्यापासून प्लुटोपर्यंत जाण्यास आताच्या सर्वाधिक वेगाच्या रॉकेटने साधारण १५ वर्षे लागतात. मात्र, आपल्या मनात असा प्रश्न येऊ शकेल की, प्लूटोच्या नंतर आपल्या सूर्यमालेत नक्की काय असेल?

Pages