share

जसा निफ्टी हा मुख्य निर्देशांक असतो, त्याप्रमाणे त्याचे काही उपनिर्देशांकही असतात, उदा. निफ्टी आयटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी बँक, निफ्टी मिडकॅप ५० वगैरे. या निर्देशांकांना ‘सेक्टोरल इंडेक्स’ म्हणतात. सेन्सेक्स आणि निफ्टी हे दोनच निर्देशांक संपूर्ण शेअर मार्केटचं प्रतिनिधित्व करू शकत नसल्याने बाकीचे उपनिर्देशांक अत्यंत महत्त्वाचे असतात. त्यातही, विशेषत: निफ्टी मिडकॅप ५० आणि निफ्टी स्मॉलकॅप ५०.

Pages