share

एक्सो-प्लॅनेट म्हणजेच बाह्यग्रह. आपल्या सूर्यमालेपासून शेकडो प्रकाशवर्ष अंतरावर आपल्याच सूर्यामालेसारख्या अनेक नव्या सूर्यमाला आहेत. ह्या सूर्यमालांमध्येसुद्धा केंद्रस्थानी एक किंवा अनेक तारे, आणि त्यांच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे त्यांच्या भोवती कक्षेत असलेले लहान-मोठे असे आणि विविध प्रकारचे

Pages