share

रविवारचा दिवस उगवतो आणि अर्ध्यावर येतो... हातातली कामं संपवून आपण पुस्तक हातात घेतो आणि कधी नव्हे ते सगळे योग जुळून येतात आणि काहीही अडथळा न येता अगदी अडीच तासात कथासंग्रह वाचूनही होतो... एकूण आठच कथा, त्यातही पहिल्या सहा लघु आणि लघुतम, शेवटल्या दोन मात्र दीर्घ.... त्यातल्या अनुभवासारख्या... आपण परत एकदा पुस्तकाकडे बघतो, त्यावरच नाव वाचतो मनातल्या मनात, “जानसाब नें बुलाया है!” आणि त्याच्या मुखपृष्ठाकडे पाहत राहून एक उसासा सोडतो... थोडं उदास होऊन त्यातल्या पात्रांचा विचार करू लागतो.  त्यातच रेंगाळत पुढच्या कामांना लागतो.

Pages