share

जून २००१ ला M.Sc. संपलं आणि Conservation Biodiversity या नवीन कोर्सला निवड झाल्याचा email आला. मी अप्लाय केलं होतं; पण असंच. अशी निवड वगैरे होईल असं स्वप्नात पण नव्हतं. पण ती झाली. देवाक काळजी असं गोव्याकडे म्हणतात, तसंच असेल काही तरी. सह्याद्रीमध्ये अभ्यास करण्यासाठी एक प्रकल्प रानवाला मंजूर झाला होता. पण पैसे येईपर्यंत सुरू नको करायला असं रानवातल्या मोठ्यांच म्हणण होतं. अनुभवातून आलेलं शहाणपण. त्यामुळे वेळ होताच.

Pages