share

मुक्ता खिन्नपणे आरशासमोर बसून होती. राजीव बेडवर बसून त्याचं काही काम आटपत होता. दोघांमध्ये संवाद होण्याची शक्यताच नव्हती. चार दिवस घरातली एकही व्यक्ती मुक्ताशी बोलली नव्हती. घरातली काय, तिच्या आई-बाबांनी आणि भावानंसुद्धा तिच्याशी बोलणं सोडून दिलं होतं. रविवारी अशी झणझणीत फॅमिली मीटिंग झाली होती की बास. त्यात मुक्ता पूर्णपणे एकटी पडली होती. या मीटिंगमधेच तिला राजीवनं तो तिच्या बाजूनं नाही हे सांगितलं होतं.

Pages