share

हम साथ साथ है..

दूरदर्शनच्या समोर बसून लहानपणी पाहिलेली ती फिल्म आठवते?

"एक तितली अनेक तितलीयाँ,

एक चिडीया अनेक चिडीयाँ.." पारधी आणि कबुतरांच्या अॅनिमेशनमधून व्यक्त केलेली संघ भावना. एक म्हातारे अनुभवी कबूतर सांगते आणि सारी पाखरे इवल्याश्या पंखांवर पारध्याचे जाळे घेऊन उडून जात दूरच्या उंदिरांच्या समूहाकडून क्षणात जाळे तोडून घेताना किती सहज एकतेचे महत्व समजावून गेली होती. समूहातील उच्च मनोबलाचे यथार्थ चित्रण करणारी छोटीशी गोष्ट..पण त्या म्हाता-या शहाण्या पक्ष्याचा सल्ला ऐकून ते सगळे एकत्र उडालेच नसते तर....

Pages