share

 

पळवलेस तू पाणी तोंडचे
जीवनाचा खचला पाया
अवघ्या आमच्या प्रगतीला

या क्षणात तू घालवले वाया

मनुष्य श्रेष्ठ की नियती
प्रश्न न उरला आता
कोरोनाने दाखवले रे
कोणी न उरला त्राता

अतिरेक हा वाईट ठरतो
मानवा तू समजून घे
जागतिकीकरणा मागे
उगा धावणे सोडून दे

ओरबाडलीही अवघी पृथ्वी
परिणाम मग दिसतील ना
सारे काही मिळवूनही मग
एकटाच तू उरशील ना

भेद निर्मिले अनंत तू रे
आता उरला भेद न रे
माणूस हा ही उरतो का बघ
सारे काही व्यर्थ ठरे

Pages