share

'मला एखादी गोष्ट जमत नाही,' आणि 'मला ती जमूच शकणार नाही,' या दोन विधानांमधला फरक आणि त्यांच्यातून होणाऱ्या कृतीचा परिणाम ज्या वेळी लक्षात येईल, त्या वेळी आपल्यातलं सामान्यत्व गळून पडेल. किमान त्या दिशेने आपण एक पाऊल उचललेलं असेल. अनेक लोकांकडून जेव्हा हेच एक वाक्य वारंवार येतं, तेव्हा खरंच आश्चर्य वाटतं. अनेक गोष्टी अशा असतात, ज्या जरा प्रयत्न केल्या किंवा स्वत:ला तशी सवय लावली, तर जमतात; पण जमणारच नाही म्हटलं तर?

 

काही मी जवळून पाहिलेली उदाहरणे देतो.. 

उदाहरण क्रमांक एक : 

Pages