share

 

तुझी माझी साथ असु दे

वाऱ्याची ती झुळूक असू दे

वा पावसाची धार असू दे

सुखाची सकाळ असू दे

वा दुःखाचा अंधार असू दे

तुझी माझी साथ असू दे

 

किती येऊ दे वादळ वारे

ना डगमणार हा साथ प्रेमाचा 

किती टोचू दे ,काटेरी रस्ते

हा पाऊल न मागे पडणार

हा रस्ता आहे आपल्या ध्येयाचा

 हा रस्ता आहे

तुझ्या अन माझ्या साथीचा

 

अंधारी रात्र  संपल्यावर

प्रकाशाचे किरण येणार

हा विश्वास मनात असु दे

अन तुझी माझी .

प्रेमळ साथ  असू दे

 

 जगण्याला गरज श्वासाची

Pages