share

‘इन्फोसिस’ ही कंपनी १९९४ साली स्मॉल कॅप होती. परंतु पुढील १० वर्षांत हीच कंपनी लार्ज कॅप झालीदेखील. दुसरीकडे, या उदाहरणाच्या अगदी उलटही वाटचाल शेअर बाजारात होऊ शकते. म्हणजे एखादी लार्ज कॅप कंपनी स्मॉल कॅपही होऊ शकते. अशी कितीतरी उदाहरणे आपल्याला आढळतील. अनेकदा मिड कॅप व स्मॉल कॅप कंपन्यांमध्ये लार्ज कॅप कंपन्यांपेक्षा जास्त परतावा (Returns) मिळण्याची संधी असते. परंतु त्याचबरोबर त्यामध्ये जोखीम (रिस्क)देखील अधिक असते.

Pages