share

गं तू कोण, कुठली आणि का आली आहेस?
अशी अचानक ..
तू कधीच नव्हतीस या कवितेत, 
या कवितेच्या विचारांत 
आता माझ्याकडून काय अपेक्षा आहे तुझी ?

या कवितेची कुणी नव्हतीच नायिका 
तर तुझं काय करू मी ?
कवितेच्या नायकावर भाळून आलीस का गं ?

गं तू बोल 
येतं ना बोलता तुला 
येतं का बोलता तुला ..
की बहिरी आणि म्हणून मुकी पण आहेस ..

Pages