share

सोशल मिडिया हा आजच्या काळातील परवलीचा शब्द मनाला जातो. जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यापर्यंत अगदी सहज पोहोचू शकेल, अशी त्याची ताकद आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर अगदी सरकारी यंत्रणेद्वारे देखील सोशल मिडीयाचा प्रभावी उपयोग केला जाताना आपण पाहतो. अशा पार्श्वभूमीवर व्यवसायासाठी त्याला किती वाव आहे, हे चाचपडून बघितले पाहिजे.

Pages