share

आईचा हात सोडून स्वातंत्र्याच्या दिशेने झेपावलेल्या मुलात स्वतःला पाहणा-या आईची ही कविता. 'बाळमूठ', चंचल काळे याची कविता

Pages