share

''डिअर, आज रात्री आपण डिनरला जातोय. मी घरी पोहोचेन तोवर तयार हो.'' तिने डायरीत आजची तारीख लिहिली. प्रसन्न हसली. आणि त्याच उत्साहाने तयारीला लागली. 'ती' डेट आणि आजची 'डेट'. वर्षं उलटली तरी उत्साह कायम होता. फरक इतकाच होता -आज टेबल त्याने बुक केलं होतं, साडी त्याने आणली होती आणि वेळ तो पाळणार होता. इतका सारा बदल. कारण अर्थातच आता ती बायको होती आणि तो नवरा. आणि त्याला हे मनोमन पटलं होतं की 'प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक 'डेट' असते.'

Pages