युवा विज्ञान-तंत्रज्ञान

This will describe the yuva tantrdnyan section

नमस्कार मंडळी, आत्तापर्यंत आपण आपल्या आकाशातील गमतीजमती ह्या लेखमालेत चंद्र, सूर्य आणि बुध या तीन अवकाशीय गोलांविषयी बऱ्याच गमती-जमती पाहिल्या. आता आपण वळणार आहोत सूर्यापासून असणाऱ्या द्वितीय ग्रहाकडे, म्हणजेच शुक्र.

Pages